Od házedel

Zájmový kroužek leteckého modelářství bývá prvním seznámením dětí s tímto zajímavým oborem. Převážně kluci, kteří jsou ve věku okolo deseti let zvídaví, nasměřují svoje kroky do nejbližší modelářské klubovny. Kroužek většinou vedou zruční modeláři, kteří rádi předávají své zkušenosti nastupující generaci. Pro všechny zájemce o letecké modelaření bývá k dispozici dílna, ve které se naučí vše potřebné.
Modelářská soutěž na louce
Začíná se vždycky nejjednoduššími letadélky – házedly. Bývají vyrobeny z balzy a kluci si na nich vyzkouší svoji manuální zručnost. Už během prvního roku se pozná, kdo podlehne kouzlu vlastního tvoření a modelařina se mu stane koníčkem na celý život. V druhém roce přibývá stavění letadel ze stavebnic a posléze RC modelů. Znalosti mladých modelářů se prohlubují. Třetím rokem už se většina začíná zúčastňovat soutěží, na kterých mají možnost předvést svůj vlastnoručně sestrojený model letadla. Ale rovněž schopnost jeho ovládání. Začíná příjemné období, ve kterém se z kluků vytvoří hrdá parta leteckých modelářů. Společně prožité víkendy na soustředěních či závodech všechny stmelí. Vzájemná výpomoc patří k jednomu z nejdůležitějších motivů při všech soutěžích. Jenom oni sami vědí, kolik času a trpělivosti je stálo zhotovení jejich modelů.

Model letadla - házedla

Ke dronům

Letecké modelářství se v posledních letech proměnilo. Na trhu se objevují stavebnice rádiem řízených modelů, všech typů a velikostí. Časová náročnost na jejich zhotovení se podstatně snížila. Největším lákadlem, pro všechny letecké modeláře, je v současné době stavba vlastního RC dronu. Opět existují dvě možnosti. Buď ho modelář sestrojí ze stavebnice, anebo bude tvořit sám. Což může trvat i několik týdnů. Podle jeho praktických schopností. S dokončenou kvadrokoptérou , která je vybavena kamerou, je potřeba dodržovat platná pravidla pro jejich provoz. Porušením by mohlo dojít k zákazu létání v některých oblastech. Ovládáním RC dronu se stáváte účastníkem letového provozu. V naší republice platí pravidlo, že létat se s ním může jen na dohled vlastních očí.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup