Kritika novely zákona o léčivech

Podle zástupců farmaceutických firem ale také vlastníků lékáren se po zavedení zákona o zamezení vývozu léčiv mimo českou republiku sníží dostupnost určitých léčiv na domácím trhu – což je paradoxně naprostý opak toho, čeho chce tato novela zákona docílit. Ministerstvo zdravotnictví však tyto návrhy hrdě podporuje.
Co má tato novela za cíl?
– Zajistit dostupnost léčiv převážně pro tuzemské pacienty
– Ujistit se o regulaci trhu s léčivy
Avšak kritikové hlasitě argumentují, že poslanci právě tímto regulováním docílí zcela opačného efektu.

O co se v novele přesně jedná?
Poslanci dávají právo distributorovi léčiv na českém trhu požadovat léčiva od výrobců podle podílu, který má distributor na trhu k dispozici. Výrobce pak bude ten, kdo bude vyhovovat vůli distributora a ne naopak. Lhůta, do kdy musí výrobce distributorovi léky dodat, byla poslanci stanovena na dva pracovní dny. Podle poslanců to ale neznamená, že distributor bude jen prostředníkem mezi výrobcem a dalším distributorem, například zahraničním.

Jaké přípravky se z České republiky vyvážely nejčastěji?
– Léky pro pacienty s rakovinou
– Léčiva pro chronickou artritidu
– Léky na Crohnovu chorobu
– Léky na epilepsii
– Léky proti srážlivosti krve
– Léky proti pálení žáhy
K těmto přípravkům neexistují alternativní léky. Novela zákona, která čeká na schválení v poslanecké sněmovně, má zabránit tomu, aby distributor léky nevydal do zahraničí a čeští pacienti tak nemuseli na vlastní léky čekat někdy i několik dní, než je výrobce nahradí. Pacienti v českých nemocnicích by tak byli ohroženi na životě, a právě tomu se poslanci a ministerstvo zdravotnictví snaží zabránit.

Kdo je proti tomuto návrhu a proč?
Jde o provozovatele lékáren, kteří tvrdí, že nejistota ohledně toho, komu budou léky, které pořaduje distributor, určeny, zvyšuje riziko nedostupnosti léků, které není možné nahradit jinými, jak již bylo výše zdůrazněno.