Kritika novely zákona o léčivech

Podle zástupců farmaceutických firem ale také vlastníků lékáren se po zavedení zákona o zamezení vývozu léčiv mimo českou republiku sníží dostupnost určitých léčiv na domácím trhu – což je paradoxně naprostý opak toho, čeho chce tato novela zákona docílit. Ministerstvo zdravotnictví však tyto návrhy hrdě podporuje.
Co má tato novela za cíl?
– Zajistit dostupnost léčiv převážně pro tuzemské pacienty
– Ujistit se o regulaci trhu s léčivy
Avšak kritikové hlasitě argumentují, že poslanci právě tímto regulováním docílí zcela opačného efektu.

O co se v novele přesně jedná?
Poslanci dávají právo distributorovi léčiv na českém trhu požadovat léčiva od výrobců podle podílu, který má distributor na trhu k dispozici. Výrobce pak bude ten, kdo bude vyhovovat vůli distributora a ne naopak. Lhůta, do kdy musí výrobce distributorovi léky dodat, byla poslanci stanovena na dva pracovní dny. Podle poslanců to ale neznamená, že distributor bude jen prostředníkem mezi výrobcem a dalším distributorem, například zahraničním.

Jaké přípravky se z České republiky vyvážely nejčastěji?
– Léky pro pacienty s rakovinou
– Léčiva pro chronickou artritidu
– Léky na Crohnovu chorobu
– Léky na epilepsii
– Léky proti srážlivosti krve
– Léky proti pálení žáhy
K těmto přípravkům neexistují alternativní léky. Novela zákona, která čeká na schválení v poslanecké sněmovně, má zabránit tomu, aby distributor léky nevydal do zahraničí a čeští pacienti tak nemuseli na vlastní léky čekat někdy i několik dní, než je výrobce nahradí. Pacienti v českých nemocnicích by tak byli ohroženi na životě, a právě tomu se poslanci a ministerstvo zdravotnictví snaží zabránit.

Kdo je proti tomuto návrhu a proč?
Jde o provozovatele lékáren, kteří tvrdí, že nejistota ohledně toho, komu budou léky, které pořaduje distributor, určeny, zvyšuje riziko nedostupnosti léků, které není možné nahradit jinými, jak již bylo výše zdůrazněno.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup